maandag 6 april 2015

Mens a. 2454 2015

Het menselijk wezen verwerkelijkt zich pas dan als mens als hij het onbepaalde binnenbrengt in het domein van het bepaalde. Hier staat hij in verhouding tot alles om hem heen en pas dan zal blijken wat de waarde van hem als mens is. De vraag zal zijn “Is hij spreekpop of mens?”