woensdag 12 augustus 2015

a. 1242 De Ander 2013

De zogenaamde apostelen van de eindeloze omhelzing van de Ander zien iets grondig over het hoofd: juist de begrenzing en de afbakening kunnen ons openen voor het andere en gunnen ons tegelijk de mogelijkheid ons zelf terug te trekken of te beschermen. Het in potentie oneindige insluiten van de Ander, van alle mogelijke anderen, schept een ijzingwekkende leegte waar het raadsel van de grensoverschrijding niet meer bestaat en waarin we  met een geoefende grijnslach op ons gezicht ronddolen. We zijn marionetten van een idee geworden. 

zaterdag 1 augustus 2015

a. 3015 2015

Is het menselijk wezen nu juist het enige aardwezen dat zichzelf kan optillen? Kan een baksteen dat?