dinsdag 23 september 2014

aforisme 1850 Conformisme en voorhoede 2014

De hang naar conformisme en conventionaliteit is van alle tijden. Ze zal niet minder in revolutionaire tijden zijn dan in minder revolutionaire tijden. Ja, misschien zal ze in revolutionaire tijden zelfs sterker zijn omdat richting, doel en middelen voor de voorhoede dominant zijn en hen inschikkelijk maakt jegens de nieuwe doctrine. Des te erger zal dit vermoedelijk zijn voor de versleten voorhoede die haar inschikkelijkheid verinnerlijkt en gedisciplineerd heeft. 

zondag 7 september 2014

De opgeruimde mens a. 1796 2014

Met het oog op een vreedzame co-existentie met zichzelf gaat de doorsnee mens er toe over zowel zijn waarneming als zijn denken te verkavelen, zodat hij, door alles precies op de daartoe bestemde plaatsen op te bergen, zijn leven de aanblik geeft van een opgeruimde kast. We spreken dan van de verkavelde mens. Deze mens is een opgeruimde mens. Hij heeft zichzelf aan kant gedaan en stoft slechts af en toe wat af.