dinsdag 14 april 2015

a. 2478 2015 Burgerschap

In de westerse landen lijken voornamelijk twee typen burgers te leven. Voor het ene type heeft het land geen enkele betekenis, hoogstens één van praktische aard. Het land is voor dit type een speeltuin. Voor het andere type heeft land en volk wel een iets verdergaande betekenis, maar ook een beperkte, zoals een demografische of een demografisch-praktische. Tot dit laatste type horen eerder burgers die zich burger wanen en vanuit een zekere waardigheid hun burgerschap beleven, terwijl het eerste type meer kind is. Tussen beide typen, maar er eigenlijk aan voorbij, laveren die burgers die fijnzinniger zijn en land en volk samenhangender proberen te denken. Zij hebben grote moeite om niet in cynisme te vervallen.