woensdag 21 maart 2018

Blog 61 Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het gemeenteraadsdebat van 20 maart 2018.
Bouwen, bouwen, bouwen……. Weer klinkt die stupide en kwaadaardige mantra. Meer, meer, meer……


Laat ik het zo zeggen: ik besefte al vroeg in mijn leven dat ik terechtgekomen was in een volk van stereotiepe, sentimentele, hypocriete, laffe, onnadenkende,  kortzichtige, onderdanige, inschikkelijke maar tegelijk paternalistische wezens die zich weinig gelegen lieten liggen aan de voorwaarden waaronder er zoiets als een samenleving zoals die zich in geest, tijd en ruimte ontvouwde, mogelijk was. Zorg om de kwetsbaarheid en de schaarste van wat de mensen omringde was - en is - nauwelijks een zaak van belang. Steeds meer speelde men de triomferende mens die zijn orde oplegde aan zijn aandoeningen. Tenminste dat dacht hij. In feite begonnen zijn gebreken hem meer en meer te overheersen en werd hij de slaaf van zijn aandriften. Van zelfbescheidenheid en zelfbeheersing was steeds minder sprake. En naarmate mijn leven vorderde bleek dit vroege besef alleen maar bevestigd te worden. Kunstenaars bleken hiervan, op een enkele uitzondering na, niet uitgezonderd. Dus dat nu uit al die kelen die onbehouwen mantra klinkt, hoort mij niet te verbazen hoe verschrikkelijk ik dit ook vind.

Hypothese achteraf: De Verlichting bestond slechts in de hoofden van enkelingen net zoals ze zich nog steeds in de hoofden van enkelingen bevindt. De grote massa heeft slechts een glimp hiervan opgevangen en verder alleen wat vage noties omtrent vrijheid, gelijkheid en broederschap meegekregen. De meesten bevinden zich dus nog steeds in de duisternis van de rede; daar waar geen licht doorgedrongen is en waar de vruchten van de voorlopigheid, de aarzeling en de kritische methode zo goed als afwezig zijn. Vandaar dat zovelen zich door de actualiteit laten gijzelen en elkaar proberen te overtroeven want iets meer dan een kaartspel zit er onder de gegeven omstandigheden niet in.

Slechts pessimisme en een zekere wanhoop benaderen de werkelijkheid zoals die zich stormenderwijs presenteert. Optimistisch zijn betekent op dit moment: met de leugen leven.