dinsdag 31 december 2013

aforisme 1283 Het zichzelf wrakende westen


Het westelijk deel van het Avondland wordt weer met nieuwe demografische bedreigingen geconfronteerd. Maaksels van eigen bodem overigens. Bedreigingen die evenals als bij eerdere gelegenheden op voorhand hardnekkig gebagatelliseerd worden. Pilatus heeft school gemaakt. De voorstanders van de immigratie - maar voorstander van wat eigenlijk? - zijn in feite maatschappelijk nihilisten met klaarblijkelijk onbevlekt ontvangen meningen die zich blijvend verbazen dat die geen gemeengoed zijn.  


De verdeelde bevolking die overigens langzaamaan bezorgder begint te raken, is luchthartig, onverschillig, murw, afgeleid, dom of een combinatie hiervan. Haar vermogen zich te verdedigen is ingeleverd bij de poorten van de democratie en lijdt verder een kommervol bestaan achter de overvloedig stralende beeldschermen en binnen de intimiteit van goedgezinde gezelschappen. 

Impotentie is naar het lijkt zelfs een heilsleer geworden; zwakte en overgave een vorm van mededogen. 
Immigratie is  een vorm van kolonialisme, alleen wordt nu de eigen bevolking zelf gekoloniseerd en ondergaat eenzelfde lot als de vroegere opgejaagde inheemse bevolkingen. 
Het westen wraakt zichzelf.
De westerse bevolkingen raken met elke nieuwe vloed meer verwaterd totdat er slechts nog een gideonsbende overblijft. 

Immigratie anno nu is een oplossingstoestand. 

maandag 16 december 2013

aforisme 1269 2013 Rechten in meervoud

Rechten, steeds meer rechten. De rechtenvloed heeft inmiddels het karakter van een stapelmarkt. Humanitaire dromers hebben tot nu toe één cruciaal recht vergeten: het recht op een vijand. Voor henzelf zowel als voor hun medemensen. 

zondag 15 december 2013

aforisme 1256 2013

De moderne mens gooit zijn ballen in de lucht maar vergeet ze op te vangen. 
WUND VII tussenfase 2012-2013 olieverf op linnen 65 x 50 cm

maandag 9 december 2013

aforisme 1252 2013 Immigratie en kolonialisme

Immigratiepolitiek is kolonialisme, maar nu gericht tegen de eigen bevolking. Ze is gebaseerd op de perverse gedachte dat de wereld van iedereen is; dat alle plekken van iedereen zijn en dat de ingezetenen zich maar met een glimlach hebben aan te passen. 

dinsdag 3 december 2013

aforisme 1236 2013 De Ander

De vermeende apostelen van de eindeloze omhelzing van de Ander zien iets grondig over het hoofd: juist de begrenzing en de afbakening kunnen ons openen voor het andere en gunnen ons tegelijk de mogelijkheid ons zelf terug te trekken of te beschermen. Het in potentie oneindige insluiten van de Ander, van alle mogelijke anderen, schept een ijzingwekkende leegte waar het raadsel van de grensoverschrijding niet meer bestaat en waarin we  met een geoefende grijnslach op ons gezicht ronddolen. We zijn marionetten van een idee geworden.