vrijdag 21 oktober 2016

a. 5798 2016 Weer zo'n onbeduidend maar veelbetekenend voorval.

Ik liep vanmiddag iemand tegen het lijf, die samen met zijn vriendin in een stadswijk woont die gedomineerd wordt door Turken, Marokkanen en andere mensen van vooral buitenlandse origine. Wij spraken over een gezamenlijke linkse vriendin die weg wil uit haar door buitenlanders bevolkte flat waar wonen haar steeds grotere overlast bezorgt. Zij wil vreemd genoeg misschien verhuizen naar een wijk waar dat misschien nog slechter is, maar hij wist dat op een manier te zeggen zonder dat nu precies te zeggen. 

Maanden geleden zei hij tegen iemand dat hij en zijn vriendin wilden verhuizen naar een andere wijk, die bij navraag vooral een blanke en beter gesitueerde wijk bleek te zijn. ‘Waarom’ vroeg diegene tegen wie hij dat zei en die ik ook goed kende.
‘Vanwege de buurt’ zei hij gelaten. Na lang gedraal gaf hij toe dat het vanwege de buitenlanders was. Onlangs was de invalidewagen van zijn vriendin gestolen en de politie kon weinig uitrichten of richtte niets uit, daar kom je nooit precies achter, alhoewel iedereen inmiddels wel wist dat de wagen door Marokkanen gestolen was. En zo waren er wel meer incidenten. Langzaam komen zij er achter dat je je als autochtone Nederlander nu niet altijd door die buitenlanders gesteund weet, alhoewel die onthutsende kennis op hun tot dan toe onverwoestbare multiculturele droom stuitte en daar een verontrustende leegte veroorzaakt. En nu hadden ze ook nog een SyriĆ«r boven zich gekregen die over niet al te lange tijd zijn gezin over zou laten komen. ‘Ja, ja’ zei hij, zijn ogen schaamtevol van mij weg draaiend, ‘We moeten maar door blijven ademen’.