maandag 9 september 2013

aforisme 1043 (toegang en ondergang)

Wanneer de toegang tot een theater vergemakkelijkt wordt door de toegangsprijzen te verlagen zal de zaal vermoedelijk vollopen met bezoekers, zo niet er van uitpuilen, met als gevolg dat diegenen die het zich kunnen veroorloven een ander theater proberen op te zoeken en dat diegenen die aan hun theater gekluisterd zijn ofwel weg zullen blijven, zich in hun nieuwe lot schikken ofwel hun ongenoegen uiten over de toegenomen veelkoppigheid en de verdere ongemakken die de nieuwe bezoekers met zich meebrengen; niet alleen omdat de goedkoopte van het toegangsbiljet het verkeerde soort mensen aantrekt maar ook omdat de kans op ongemak met een groter bezoekersaantal in een beperkte ruimte nu eenmaal ook groter is. De theaterdirecteur die uitsluitend kijkt naar de recette op de korte termijn zal echter niet naar hun grieven luisteren met als uiteindelijk gevolg dat het theater zal verloederen en ten onder zal gaan.