zaterdag 16 januari 2016

a. 3920 2016 Plaats genoeg

Als er voor één plaats is, dan is er plaats voor twee. Als er plaats voor twee is, dan is er plaats voor vier. Als er plaats voor vier is, dan is er plaats voor acht. Als er plaats voor acht is, dan is er plaats voor zestien. Als er plaats is voor 16, dan is er plaats voor 32. Als er plaats is voor 32, dan is er plaats voor 64. Als er plaats is voor 64, dan is er plaats voor 128. Als er plaats is voor 128, dan is er plaats voor 256. Als er plaats is voor 256, dan is er plaats voor 512. Als er plaats is voor 512, dan is er plaats voor 1024. Als er plaats is voor 1024, dan is er plaats voor 2048. Als er plaats is voor 2048, dan is ook plaats voor 4096. Als er plaats is voor 4096, dan is er ook plaats voor 8192. Als er plaats is voor 8192, dan is er ook plaats voor 16384. Als er plaats is voor 16385, dan is er ook plaats voor 32768. Als er plaats is voor 32768, dan is er ook plaats voor 65536. Als er plaats is voor 65536, dan is er ook plaats voor 131072. Als er plaats is voor 131072, dan is er ook plaats voor 262144. Als er plaats is voor 262144, dan is er ook plaats voor 524288. Als er plaats is voor 524288, dan is er ook plaats voor 1048576. Als er plaats is voor 1048576, dan is er ook plaats voor 2097152. Als er plaats is voor 2097152, dan is er vast ook plaats voor 4194304. Als er plaats is voor 4194304, dan is er vast ook plaats voor 8388608. Als er plaats is voor 8388608, dan is er vast ook plaats voor 16777216. Als er plaats is voor 16777216, dan is er vast ook plaats voor 33554432. Als er plaats is voor 33554432 dan moet er ook nog wel plaats zijn voor 67108864. Als er plaats is voor 67108864, dan moet er vast nog wel plaats zijn voor 134217728. Als er plaats is voor 13417728, dan moet er ook nog wel plaats zijn voor 268435456. Als er plaats is voor 268435456, dan kan het niet anders of er is ook nog wel plaats voor 536870912. Als er plaats is voor 536870912, dan is er gewoon nog plaats voor 1073741824. Als er plaats is voor 1073741824 dan is er ook nog wel plaats voor 2147483648. Als er plaats is voor 2147483648, dan is er zeker noch wel plaats voor 4294967296. Als er plaats is voor 4294967296, dan kan het niet anders of er is ook nog plaats voor 8589934592. Als er nog plaats is voor 8589934592, dan is er zeker nog wel plaats voor 17179869184, het kan bijna niet anders………..