zondag 26 januari 2014

aforisme 1322 2014 Alle Menschen werden Brüder

Nu de Europese elites de Europese bevolkingen op het procrustusbed van de Europese Eenwording gelegd hebben, hebben zij zich tevens voorgenomen het ‘Alle Menschen werden ü’ goedschiks dan wel kwaadschiks te realiseren. Dit vrome mensenideaal is opgekomen als een uitvloeisel van het Christendom, uit een selectieve keuze uit wat de Verlichting ons heeft nagelaten, vanuit een hang naar geldelijk gewin en uit een angst voor agressie van diezelfde elites. Maar elke zogenaamde vooruitgang loopt stuk als het de mens niet lukt de vijand in zichzelf te ontdekken en te willen zien. Zolang het hem dat niet lukt zal hij altijd in de verleiding komen de vijand buiten hemzelf te projecteren. Als pleister op de wonde doet deze mens soms zijn best dan maar het hele vijandconcept te ontkennen of te omzeilen. Maar ook dan loopt de als vooruitgang gecamoufleerde operatie stuk omdat er bij mensen er wel degelijk een besef van goed en fout leeft al lopen de voorstellingen hierover uiteen. Maar dat kan de opgewekte mens zich niet voorstellen: hij heeft een perspectief broodnodig want zonder een perspectief lijkt hem zijn handelen nutteloos. Dus blijft hij op dat lichtende baken afkoersen maar zal het ideaal een grafschrift blijken te zijn.