vrijdag 16 augustus 2013

aforisme 1012 2013


Als links plotseling rechts zou zijn dan zou rechts van de weeromstuit links worden. De mens lijkt een antagonistisch wezen te zijn, zo verknocht is hij aan tegenstellingen. In de ander herkennen wij ons niet-ik. Met die ander moeten wij ons zien te verzoenen, wat slechts tijdelijk onder bepaalde voorwaarden lukt. Melancholisch als de mens ten diepste is, zal vroeg of laat de latente kracht van het onvervulde de mens weer rusteloos maken. Dit is slechts één van de redenen waarom er amper sprake kan zijn van een stabiele verzoening. Instabiliteit is een kenmerk van de mens. Al zijn er maatschappelijke voorwaarden denkbaar waarbij de instabiliteit gering is. De hedendaagse turbulente samenlevingen versterken echter om allerlei redenen die onderhuidse onrust.
We liggen permanent op de loer al zijn er momenten in de menselijke beschavingen waarop de mens meent hier zonder te kunnen. Dit komt die beschavingen duur te staan. Harmonieuze uniformiteit is een sprookje. Zwakte en sterkte zijn eerder kenmerken van de menselijke soort. De inwerking van deze twee op elkaar geeft spanningen, al verkiezen sommigen om die te negeren. Negatie is een veel gebruikt maar hachelijk verdedigingsmechanisme.
Alles gebeurt voorwaardelijk. Ons lijfsbehoud staat echter voorop. Slechts schoorvoetend geeft de mens dit toe. Uit publicitaire overwegingen kweken we altruïstische illusies, maar ook omdat we anders elkaar voortdurend naar het leven zouden staan. De lach is het baken van deze gekooide agressie. Toch bestaat er ook zoiets als toegenegenheid. Echter, zolang de mens  blijft geloven in een onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde, hoe duister en plooibaar dat begrip verder ook is, zal een vorm van geweld immanent zijn aan zijn handelen omdat hij zich te weinig rekenschap zal geven van de voorwaardelijkheid van dat handelen.