vrijdag 15 april 2016

a. 4573 2016 Strijd


Tijdperk 1986  linnen, olieverf 190 x 290 cm
Nu de mogelijkheden voor een gesprek niet benut zijn, uitgeput zijn geraakt dan wel op foutieve gronden voor wel mogelijk zijn gehouden, treden we het tijdperk binnen van de provocatie en de beschuldigingen. Het enige concept dat de maatschappij nog begrijpt en schraagt is strijd; eerst op het geestelijk vlak en daarna op het fysieke vlak.
Het principe van strijd en vijandschap brengt mij terug naar mijzelf en de gedachte dat de ander mij iets afhandig wil maken. Het verwijdert mij van de als schijn gebleken mogelijkheden om samen met de opponent tot een beter begrip en een vergelijk te komen. Met het principe van strijd, dat altijd al onder de oppervlakte sluimerde, treden we vanuit het schijndiscours het strijdperk binnen dat ons zowel zal scheiden als binden, meer nog dan ooit.