maandag 13 juli 2015

Blog 35 Nederlander Dooddoeners


Nederlander DooddoenersAl sinds jaren staat er een met enige regelmaat roulerende raamtekst op mijn vensterbank. De serie Nederlander dooddoeners is daar een onderdeel van. De bedoeling van dergelijke platitudes of gemeenplaatsen, die ik dus regelmatig heb moeten aanhoren, is dat de spreker geen enkele bedoeling heeft om in te gaan om wat de ander ter berde brengt. De uitspraken hebben dus het karakter van een doodlopende straat. Het spreekt voor zich dat ook in het niet bestaande immigratiediscours dergelijke dooddoeners veelvuldig gebezigd zijn en nog steeds worden. Mensen weten vaak ook amper hoe zich met een vraagstuk bezig te houden. Dat zouden ze hier eigenlijk eens op de scholen moeten zien te onderwijzen. Maar ja, door wie? Dat is de vraag.

Dooddoeners hebben vaak een gebiedende wijs maar je ziet ook nogal eens dat er zowel een vraagteken als een uitroepteken in voorkomen. Het betreft dus een afgekapte vraag. Veel mensen reageren ad hoc en ik vraag me vaak af of er wel eens iets in hun brein afspeelt dat denken en overwegen genoemd zou kunnen worden. Vooralsnog ben ik sceptisch, zeker waar het vraagstukken betreft waar de moraal om de hoek komt kijken. Dan is de verleiding van een morele stellingname of een dooddoener groot.


Nederlander Dooddoeners
(beproefde recepten)


Joh, het valt toch wel mee?!
Nederland is een prachtig land
Hé, laten we het gezellig houden!
Het komt allemaal wel goed!
We zijn samen verantwoordelijk!
Laten we er met z’n allen de schouders onder zetten!
Hè, doe niet zo moeilijk!
Je kunt er toch niets aan doen!
We hebben ze zelf binnengelaten!
Het is ook allemaal zo moeilijk!
Ja, dat zeg jij!
Joh, jij hebt er zelf toch geen last van?!
Hou toch op, denk aan je gezondheid!
Ja, dat is jouw mening!
Als je het niet bevalt, dan ga je toch weg!
Nou nou, je bent wel somber zeg!
We hebben het toch goed?!
Laten we dankbaar zijn en niet zo zitten te zeuren!
We moeten toch….  Je kunt toch niet anders?!
Joh, er is genoeg voor iedereen!
Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen.
Nou, ik heb er anders geen last van.
Er zijn toch overal problemen?!
Je moet niet zo zeuren joh!
Oh, je weet het zeker beter?!
Wees ‘ns een keer dankbaar!
Jij hebt ook geen oplossingen!
Het loopt allemaal niet zo’n vaart hoor!
Vroeger was het ook zo hoor!
Weet jij het soms beter?!
Ach, je went er wel aan!
Erg hè?!
Zeg, doe nou ‘ns mee?!
Het is ook zo!
Het loopt allemaal niet zo’n vaart hoor!
Het zal mijn tijd wel duren.
Ieder mens telt!
Het is nu eenmaal zo.
Nou, nou.
Zeg, doe ’s normaal!
Nu weet ik wel wat je gezegd hebt hoor!