woensdag 25 februari 2015

a. 2210 2015 Lijden

De moraal van de mens zal er op gegrondvest moeten zijn dat hij op een gegeven moment afscheid zal moeten nemen van het lijden van de ander. Het Christendom heeft het lijden misschien dan wel bespreekbaar gemaakt maar tegelijk verabsoluteerd. Alles echter in het menselijk leven wordt gekenmerkt door de onvermijdelijkheid van het afscheid, dus ook het lijden van de ander.