zondag 15 februari 2015

a. 2032 Leeg 2014

Hoe dichter het schilderen mijzelf nadert, hoe hachelijker wordt het om nog ook maar iets te vervaardigen. Alsof daar in de buurt van mijzelf de verwarring heerst en elke keuze arbitrair lijkt. Zijn wij mensen leeg van binnen?