dinsdag 13 januari 2015

gas en mensen a. 2246 2015

Het waarschijnlijke gebrek aan aandacht voor de negatieve effecten, voor zover die enigszins bekend hadden kunnen zijn, van de aardgaswinning voor de Groningers, is van dezelfde orde als het gebrek aan aandacht voor de negatieve effecten van de door de overheid bevorderde en gefaciliteerde massa-immigratie van de afgelopen halve eeuw.

Het houdt een gebrek in van aandacht voor datgene waaraan men iets onttrekt. 

Dat gebrek lijkt opgekomen in de zestiger jaren op de golven van een hervonden ik-gericht hedonisme dat geen enkel oog heeft voor haar schadelijke gevolgen en dat vervolgens heeft kunnen voortwoekeren als gevolg van het ontbreken van een kritische cultuur in plaats van de zelfbevestigende en conformistische cultuur die hier gold en nog steeds geldt. Eén van de droevige gevolgen van deze mentaliteit is, dat nu, 13 januari 2015, een immigrante, Ebru Umar, in de Metro als repliek op de opvattingen van Dhr Aboutaleb moet schrijven dat Nederland vol is. Sedert een soortgelijke opmerking van Dhr. Janmaat een goed eind terug in de vorige eeuw lijkt het besef van volte amper veranderd en dat zegt iets over het deerniswekkende bewustzijn van de bewoners van dit land, althans van een groot deel van hen. Als men dus het woord samen bezigt dan is mijn eerste vraag altijd “Samen met wie?”. En dat is in beginsel een retorische vraag geworden.