donderdag 22 mei 2014

Bericht van een fout mens


Bericht van een fout mens voor de goeden en de beteren, die het zo met elkaar eens zijn en het zo met zichzelf en met elkaar getroffen hebben.

Wat Fort Europa! Europa is een bolwerk van goedertierenheid. Wij, de oude Europese volkeren wier vredelievendheid definitief wortel geschoten heeft in de opspattende wolken van verscheurd zand, omarmen iedereen die wil delen in onze grensoverschrijdende humaniteit, die een einde zal maken aan alle schermutselingen die tot nu toe de mensheid verdeelden. Wij, de vredebrengende Europese volkeren hebben Zeus van hun rug geschud en plaatsen van nu af aan hun wel en wee onder het beheer van het communautaire √©lan, dat verder zal streven naar een vredelievende verdeling van goederen, diensten en personen. Onderscheidingen die tot voor kort het gemeenschappelijke leven van velen vergiftigd hebben, zullen tot het verleden behoren. In dit vredesrijk zijn langslepende conflicten uitgebannen en zullen er geen verliezers meer zijn. Wij leven onder de bevrijdende schil van het gemeenschappelijke. De Europese mens, zal inzien dat historiciteit overbodig is geworden en dat er nog slechts een permanent heden is. 
De familiaire gedachte zal zegevieren.