vrijdag 25 oktober 2013

aforisme 1128 2013 Onbenulligheid

Volgens Karl Marx is ieder maatschappelijk proces een reproductieproces. Zoals kapitaal als arbeid, die zichzelf reproduceren om zichzelf in stand te houden en ingeval de kapitalist ook nog eens om meerwaarde te produceren. Om diezelfde reden moet de waarde van het utopisch gedachtengoed sterk betwijfeld worden omdat immers onbenulligheid zichzelf ook reproduceert.