maandag 1 juli 2013

aforisme 897 2013

Als mensen zeggen in hun opvattingen opgeschoven te zijn, waar bevinden zij zich dan op het moment dat zij dit zeggen?