maandag 24 juni 2013

Ahmet in Allochtonia

De tekst Ahmet in Allochtonia bestaat momenteel uit 8 hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk is op 24 juni 2013 toegevoegd. 
Waarschijnlijk komt er nog een afrondend hoofdstuk.

Ook ben ik voornemens een compact overzicht te schrijven van de gevolgen en facetten van de immigratiepolitiek sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Die schrijf ik als Nederlands staatsburger die geen onderzoekscommissie in zijn leven paraat heeft maar het moet stellen met de informatie die tot hem komt via de omringende werkelijkheid, via de media, via gesprekken en flarden van gesprekken.
Mijn eerste bewaarde knipsel over demografie en immigratie dateert van 1974, alhoewel ik me op jonge leeftijd al afvroeg wat de grenzen waren van een bevolkingsgroei.  Toendertijd was er van een expansieve doorgaande immigratiepolitiek nog geen sprake, ze was niet zo lang daarvoor begonnen met het binnenhalen van gastarbeiders  en vluchtelingen, alhoewel er als gevolg van het gebrek aan reflectie over de begrenzingen van de menselijke daadkracht die zich deels vertaalde in grote gezinnen, al een fundering voor is gelegd. Beide vraagstukken, demografie en immigratie horen tot op zekere hoogte dan ook bij elkaar. Zij geven beide de manier aan waarop mensen zich verhouden tot de gezamenlijke ruimte die zij delen. 
otto egberts