zaterdag 5 september 2015

a. 3176 2015 De heilige bron

Europa is in de loop van haar problematische geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog vreemd genoeg aantrekkelijk geworden voor buitenstaanders die dan ook in elkaar afwisselende golven op de nectar afkomen. In Europa zelf is de lievigheid en de zucht naar meer een dodelijke cocktail gebleken die de westerse cultuur ontegenzeggelijk slap en slaapdronken heeft gemaakt. Op enig moment echter komen de eigen slavenvolkeren in opstand; pas zo vrees ik wanneer de heilige bron zo goed als opgedroogd of leeggezogen is. Dan echter is het definitief te laat.