zaterdag 1 augustus 2015

a. 3015 2015

Is het menselijk wezen nu juist het enige aardwezen dat zichzelf kan optillen? Kan een baksteen dat?