dinsdag 19 mei 2015

a. 2595 2015 Het nabije en het verre

Opvallend met welk een vertoon van superioriteit Europese ingezetenen zich ondergeschikt maken aan wat van buiten komt. Het is een teken van het verval van een cultuur waarvan de eigen levenskrachten uitgeblust zijn en waar men nu, op het toppunt van de leegte het nabije minacht en nog slechts het verre verwelkomt.