dinsdag 23 september 2014

aforisme 1850 Conformisme en voorhoede 2014

De hang naar conformisme en conventionaliteit is van alle tijden. Ze zal niet minder in revolutionaire tijden zijn dan in minder revolutionaire tijden. Ja, misschien zal ze in revolutionaire tijden zelfs sterker zijn omdat richting, doel en middelen voor de voorhoede dominant zijn en hen inschikkelijk maakt jegens de nieuwe doctrine. Des te erger zal dit vermoedelijk zijn voor de versleten voorhoede die haar inschikkelijkheid verinnerlijkt en gedisciplineerd heeft.