donderdag 7 augustus 2014

Subversiviteit A.1641 2014

Serviliteit is van alle tijden, alleen schikt de bevrijde mens zich momenteel niet meer in zijn lot en denkt hij dat hij zijn onderdanigheid uitgebannen heeft in het rijk van zijn eigen alomtegenwoordigheid. Alleen vergeet de verlichte mens dat er maar weinigen zijn die hun subversiviteit kunnen verdragen